محاسبه دبی هوای تازه

Airflow Calculation

محاسبه دبی هوای تازه

Airflow Calculation

روش اول
محاسبه دبی هوای تازه بر حسب تعداد دفعات تعویض هوا

این روش به عنوان ساده ترین و در عین حال پر کاربرد ترین روش محاسبه حجم هوای تازه مورد نیاز به کار می رود. در این روش برای فضاهای مختلف با کاربردهای متفاوت تعداد دفعات معین تعویض هوا در هر ساعت پیشنهاد می شود. این مقادیر در جدول زیر آورده شده اند:

در این روش جهت محاسبه دبی مورد نیاز از رابطه زیر استفاده می شود:

Q = V × n

Q : دبی هوای تازه (m3/h)
V : حجم فضا (m3)
n : تعداد دفعات تعویض هوا در یک ساعت

روش دوم
محاسبه دبی هوای تازه بر اساس مساحت فضا

مناسب برای تهویه سالن های کنفرانس، کلاس های بزرگ، آمفی تئاترها و … تا ارتفاع سقف 2.7 متر که جمعیت زیادی را در خود جای می دهند.

در این روش جهت محاسبه دبی مورد نیاز از رابطه زیر استفاده می شود:

Q = A × CA

Q : دبی هوای تازه (CFM)
A : مساحت مورد نظر (ft2)
CA : مقادیر پیشنهادی دبی هوای تازه به ازای هر فوت مربع 

روش سوم
محاسبه دبی هوای تازه بر حسب تعداد نفرات

این روش نیز مانند روش قبل اغلب جهت محاسبات مربوط به فضاهای بزرگ مانند سالن های کنفرانس و … که جمعیت زیادی را در خود جای می دهند به کار می رود. با این حال جهت محاسبات تهویه فضاهای کوچک با افراد کم مانند اتاق های عمل و یا منازل مسکونی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش جهت محاسبه دبی مورد نیاز از رابطه زیر استفاده می شود:

Q = N × CP

Q : دبی هوای تازه (CFM)
N : تعداد نفرات
CP : حداقل مقادیر پیشنهادی دبی هوای تازه به ازای هر نفر

روش چهارم
محاسبه دبی هوای تازه با در نظر گرفتن حداقل سرعت هوا

این روش برای تهویه مکان ها و هودهایی که هوای آنها دارای گازهای سمی و مضر است به کار می رود. در این روش ساختمان یا فضای مورد نظر به صورت یک کانال مستطیلی شکل در نظر گرفته می شود که مقطع آن برابر است با عرض ساختمان (W) در ارتفاع (H) . در نظر گرفتن موقعیت دریچه های ورود و خروج هوا به این فضاها در کارکرد سیستم تاثیر به سزایی دارد.

هوای مورد نیاز تهویه از طریق این کانال با سرعتی بین fpm ۱۵۰ تا fpm  ۲۵۰ جریان می یابد. اگرچه این اعداد به عنوان سرعت اعداد کوچکی هستند، اما باید توجه داشت که حجم هوای انتقالی به دلیل ابعاد بزرگ کانال، زیاد است. در ادامه روش محاسبه دبی مورد نیاز آورده شده است:

Q = V × H × W

V : سرعت هوا
H : ارتفاع ساختمان
W : عرض ساختمان

– برای ساختمان های با طول کمتر از ft ۱۰۰ سرعت هوا برابر با fpm ۱۵۰
– طول بین ft ۱۰۰ تا ft ۲۰۰ سرعت هوا fpm ۲۰۰
– بیش از ft ۲۰۰ سرعت هوا fpm ۲۵۰ در نظر گرفته می شود.

*توجه شود در صورتی که جهت محاسبه دبی هوای تازه در این مثال از روش های ۱ یا ۲ استفاده شود مقدار دبی هوای کمتری به دست می آید. که به طور قابل ملاحظه ای کمتر از مقداری است که با استفاده از روش شماره ۴ به دست آوردیم لذا جهت تهویه مکان هایی که حجم بالایی از هوا می بایست تهویه یا تخلیه گردد استفاده از این روش ضروری است.

– سوالی در این رابطه دارید؟
– با ما در میان بگذارید!